အဂတိ လုိက္စားမႈျဖင့္္ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးမွ စာေရးမတစ္ဦး အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ

အဂတိ လုိက္စားမႈျဖင့္္ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးမွ စာေရးမတစ္ဦး အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ

Zawgyi Font ျဖင့္ဖတ္ရန္

အဂတိ လုိက္စားမႈျဖင့္္ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးမွ ဌာနခြဲ စာေရးမတစ္ဦး အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (၄) ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ၊ အမႈတြဲ တုိင္းဦးစီးမႈးမွာမူ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ေန

အဂတိျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဌာနခြဲစာေရးမကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ရံုးက ယေန႔ေမ (၁၆) ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ေပၚေပါက္သျဖင့္ အမႈႏွစ္ ခုအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈမွာက အေၾကာင္းျပခ်က္ကလည္း သိပ္မပါပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္ေနတာ ေငြထုတ္ေပးရတာဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ပဲ။ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းကလည္း သက္ညွာပါတယ္ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက စာေရးျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ သက္ညွာပါတယ္။ မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အယူခံတတ္ေပါ့။ အခုေတာ့ သူ႔သေဘာထားက ဘာမွမသိရေသးဘူး ဟု တရားခံဘက္မွ ေရွ႔ေနအျဖစ္လိုက္ပါေပးသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ရံုးထုတ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ရံုးက ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာသည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၆ ႏွင့္ ၆၃ အရ ျပစ္မႈေပၚေပါက္သျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၆ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၂) ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၆၃ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ စုစုေပါင္း ေလးႏွစ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ရန္ပံုေငြဘတ္ဂ်က္တို႔မွ ေက်းလက္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ ၂၅% ကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝထုတ္ေပးရာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္နွင့္ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ (၆) ခုထံမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈရာခုိင္ႏႈန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ၃% ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ (၁၀.၂၇၈) သန္းေက်ာ္အား ရံုးစရိတ္/ေငြထုတ္စရိတ္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မမွန္မကန္ပိတ္ပင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အပုိေၾကးျဖတ္ေတာက္ ေတာင္းခံရယူ၍ အဂတိလုိက္စားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သည့္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေငြထုတ္သူအရာရွိ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္အား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ႏွင့္ ၆၃ အရလည္းေကာင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမစ္ငယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ဌာနခြဲစာေရးမ ေဒၚသူဇာတို႔ကို အမႈဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးဘဲ ဌာနခြဲစာေရး ေဒၚသူဇာကို ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ကိုသည္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ရံုးက ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်

အဂတိ လိုက်စားမှုဖြင့်် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးမှ ဌာနခွဲ စာရေးမတစ်ဦး အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၄) နှစ်ချမှတ်ခံရ၊ အမှုတွဲ တိုင်းဦးစီးမှုးမှာမူ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေ

အဂတိဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဌာနခွဲစာရေးမကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ရုံးက ယနေ့မေ (၁၆) ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အဂတိလိုက်စားကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် အမှုနှစ် ခုအတွက် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် လေးနှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အမှုမှာက အကြောင်းပြချက်ကလည်း သိပ်မပါပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက စာရေးဖြစ်နေတာ ငွေထုတ်ပေးရတာဆိုတော့ အဲ့ဒီလောက်ပဲ။ ပြစ်ဒဏ်ပိုင်းကလည်း သက်ညှာပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက စာရေးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ ဖြစ်တာဆိုတော့ သက်ညှာပါတယ်။ မှားတယ်ဆိုရင်တော့ အယူခံတတ်ပေါ့။ အခုတော့ သူ့သဘောထားက ဘာမှမသိရသေးဘူး ဟု တရားခံဘက်မှ ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါပေးသူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကျော်မြိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။

ယနေ့ရုံးထုတ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးက ဌာနခွဲစာရေး ဒေါ်သူဇာသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၅၆ နှင့် ၆၃ အရ ပြစ်မှုပေါ်ပေါက်သဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၅၆ အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်(၂) နှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၃ အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ် စုစုပေါင်း လေးနှစ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဘတ်ဂျက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ရန်ပုံငွေဘတ်ဂျက်တို့မှ ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများ တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအရ ၂၅% ကို လုပ်ငန်းတန်ဖိုးငွေအဖြစ် ခွဲဝေထုတ်ပေးရာ၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေထုတ်သူအရာရှိ တိုင်းဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်နှင့် ဌာနခွဲစာရေး ဒေါ်သူဇာတို့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြု၍ တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ (၆) ခုထံမှ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ထုတ်ပေးရမည့် ငွေများထဲမှ ၃% ဖြစ်သည့် ငွေကျပ် (၁၀.၂၇၈) သန်းကျော်အား ရုံးစရိတ်/ငွေထုတ်စရိတ်ဟု အကြောင်းပြကာ ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို မမှန်မကန်ပိတ်ပင်၍ အကြိမ်ကြိမ်အပိုကြေးဖြတ်တောက် တောင်းခံရယူ၍ အဂတိလိုက်စားခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သည့်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ ငွေထုတ်သူအရာရှိ တိုင်းဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရလည်းကောင်း၊ ဌာနခွဲစာရေး ဒေါ်သူဇာအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆နှင့် ၆၃ အရလည်းကောင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် မြစ်ငယ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်နေ့က အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်နှင့် ဌာနခွဲစာရေးမ ဒေါ်သူဇာတို့ကို အမှုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်မှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘဲ ဌာနခွဲစာရေး ဒေါ်သူဇာကို ဒီဇင်ဘာ (၁၃) ရက်နေ့က တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးတွင် စတင်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်ကိုသည် တိမ်းရှောင်နေသည့် တိုင်းတရားလွှတ်တော်ရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားကြောင်း သိရသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.